آموزش دانشجویان

آیا صفحه ی آینه ای در هنگام اشتراک گذاری دسکتاپ نشانه مشکل است؟

مواردی داریم که دوستان با دیدن این صحنه احساس می کنند مشکلی وجود دارد. اینکه در زمان screen sharing با این صحنه مواجه می‌شوید خیلی… ادامه »آیا صفحه ی آینه ای در هنگام اشتراک گذاری دسکتاپ نشانه مشکل است؟

راهنمای دانشجویان برای اتصال به کلاسهای آنلاینی که در سامانه‌ی آموزش الکترونیک (مودل) برگزار می‌شود

  • از

اگر استاد شما جهت برگزاری کلاس آنلاین به جای adobe connect از کلاس‌های آنلاین مودل(سامانه آموزش الکترونیک)‌استفاده می کند از این آموزش استفاده کنید