آموزش اساتید

آیا صفحه ی آینه ای در هنگام اشتراک گذاری دسکتاپ نشانه مشکل است؟

  • از

مواردی داریم که دوستان با دیدن این صحنه احساس می کنند مشکلی وجود دارد. اینکه در زمان screen sharing با این صحنه مواجه می‌شوید خیلی… ادامه »آیا صفحه ی آینه ای در هنگام اشتراک گذاری دسکتاپ نشانه مشکل است؟