تمام مطالب این درس در قالب فایل ویدیویی تدریس و بارگذاری شده است.لطفا جهت هرگونه سوال و رفع اشکال با  سامانه حاضر(مودل) و گروه تلگرامی مربوط به هر درس در ارتباط باشید . ضمنا فایل های بارگذاری شده در سایت دانشگاه مجددا در کانال های تلگرامی مربوطه بارگذاری می گردد.