دانشجویان با ثبت نام در این قسمت می‌توانند به جلسه تجلیل از دانشجویان برتر دوره کارشناسی دسترسی پیدا کنند.

لطفا پس از ثبت نام در درس، بر روی جلسه ی آنلاین تجلیل از دانشجویان کلیک کرده و پس از شروع جلسه روی کلید‌ وارد شدن به جلسه کلیک کنند.