مهلت ثبت نام کارشناسی ارشد بدون آزمون

دانشجویان عزیز صرفا تا تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۰ فرصت دارند درخواست خود را بصورت الکترونیکی ثبت نمایند و پس از آن به هیچ درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد.