شروع فرایند بررسی درخواست‌های دانشجویان در دانشکده

گروه/دانشکده های محترم، لطفا با استفاده از شناسه و رمزی که در اختیار شما قرار داده شده از طریق لینک ورود به سیستم وارد شده و با کلیک کردن بر روی لیست درخواست‌ها درخواست های دانشجویان که به گروه ارجاع داده شده را مشاهده بفرمایید.

با کلیک بر روی نام هر دانشجو صفحه مشخصات و مدارک دانشجو باز می‌شود. در قسمت ویرایش می‌توانید نمره‌ی در نظر گرفته شده برای دانشجو و همچنین نظر گروه در مورد پذیرش دانشجو را بنویسید. نمره ی وارد شده توسط گروه در اولویت بندی دانشجویان برای پذیرش موثر است. پس از ثبت نمره و نظر گروه، کلید ذخیره را فشار دهید.