سامانه آموزش الکترونیک دانشگاه ایلام

پیش نیازهای سیستمی

ادوبی کانکت

adobe connect

دریافت

فلش پلیر

flash player

دریافت

تایپ فارسی در کلاس مجازی

VusKeyboardLayout

دریافت