پروکائین امید

از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
پرش به: ناوبری, جستجو

پروکائین آمید ) Procainamide پرونستیل ( Pronestyl: تعریف: پروکائین آمید داروی ضد دیس ریتمی کلاس A 1 بوده که خود تحریکی، اتوماتیسیته و سرعت هدایت را در قلب کاهش و زمان تحریک ناپذیری موثر میوکارد را طولانی می کند تا تاکی دیس ریتمی های بطنی و فوق بطنی تحت کنترل در آیند. مکانیسم پروکائین آمید: - کاهش خود تحریکی غشاء سلولی (Excitability)  : پروکائین آمید با ممانعت از تبادل کاتیون ها در غشاء سلولی خود تحریکی سلول های میوکارد را سرکوب می کند. به عبارت دیگر پروکائین آمید با کاهش ورود سدیم به داخل سلول در زمان و کاهش خروج پتاسیم از سلول در زمان رپولاریزاسیون «خود تحریکی» را سرکوب می کند. - کاهش خودکاری کانون های نابجا (Authomaticity) : پروکائین آمید تعداد دپولاریزاسیون دیاستولیک (در فاز 4 پتانسیل عمل قلب) را کاهش و پتانسیل آستانه تحریک را بالا می برد. از آنجا که ولتاژ باید مسافت بیشتری را تا صفر میلی ولت طی کند، سلول به جریان الکتریکی بیشتری برای شلیک کردن نیاز دارد. بنابراین سرعت دپولاریزاسیون (در فاز صفر) بویژه در کانون های نابجا به تأخیر می افتد. این ویژگی به گره S.A اجازه می دهد که قلب را مجدداً به عنوان پیشاهنگ اصلی قلب تحت کنترل خود درآورد. - کاهش سرعت هدایت در بافتهای میوکارد (Conduction Velocity) : پروکائین آمید با ایجاد تأخیر در فاز پتانسیل عمل (دپولاریزاسیون) طول مدت زمان پتانسیل عمل را در بافتهای میوکارد، بجز در دسته هیس و گره A-V طولانی می کند. - افزایش زمان تحریک ناپذیری مؤثر در بطن ها (Effective Refractory Period) : پروکائین آمید با مهار کانال های سریع سدیمی، زمان تحریک ناپذیری مؤثر را در فیبرهای پورکنژ طولانی می کند. این عمل، دیس ریتمی های ناشی از « پدیده ورود مجدد » را با تبدیل بلوک یک سویه به بلوک دو سویه، متوقف می کند. - اثر اینوتروپیک منفی : این دارو بر خلاف نورپیس (دیزوپرامید) قدرت انقباضی قلب را کاهش نمی دهد مگر اینکه نارسایی و آسیب میوکارد وجود داشته باشد. در این صورت نارسایی بطنی را تشدید می نماید. - اثرات همودینامیک: از آنجا که پروکائین آمید، گیرنده های آلفا آدرنرژیک را بلوک نمی کند، خاصیت گشاد کنندگی عروق داشته و در صورت تزریق سریع، باعث کاهش برون ده قلبی و هیپوتانسیون می شود.


اثرات الکترو کاردیوگرافیک پروکائین آمید: این دارو فاصله P-R و فاصله Q-T را طولانی و کمپلکس QRS را عریض می کند. موارد کاربرد پروکائین آمید: - درمان انقباض زودرس بطنی، تاکیکاردی بطنی ، فیبریلاسیون دهلیزی (AF) و تاکیکاردی های حمله ای فوق بطنی (PSVT) - درمان تاکیکاردی های بطنی راجع و فیبریلاسیون بطنی مقاوم (پروکائین آمید به ندرت در فیبریلاسیون بطنی استفاده می شود زیرا زمان مورد نیاز برای اثر دوز مؤثر تجویز شده دارو طولانی است. ) - درمان تاکیکاردی با QRS عریض که از تاکیکاردی های بطنی قابل تشخیص نیستند. - درمان انقباضات زودرس بطنی (PVCs) که به زایلو کائین جواب نمی دهند یا نسبت به این دارو حساسیت دارند. - درمان دیس ریتمی های قلبی ناشی از عمل جراحی و بیهوشی موارد عدم کاربرد پروکائین آمید: - تورسادوپوینت (Tdp) : پروکائین آمید این دیس ریتمی را به فیبریلاسیون بطنی تبدیل و آنرا نسبت به درمان مقاوم می کند. - بلوک درجه دوم و سوم دهلیزی بطنی: این دارو باعث طولانی شدن فاصله P-R و عریض شدن QRS می شود. عوارض : افزایش زمان آسیب پذیری بطن ها (Vulunerable) : این دارو باعث طولانی شدن مدت زمان QRS و فاصله QT شده و در نتیجه زمان آسیب پذیری بطن ها افزایش می یابد. - ایست گره سینوسی دهلیزی - بلوک گره سینوسی دهلیزی و گره دهلیزی بطنی - هیپوتانسیون : تزریق سریع دارو باعث سقوط فشار خون می شود. - تشدید نارسایی قلبی نوشته شده توسط: ابوالفضل زارع منبع: داروهای ژنریک


فارماكوكينتيك‌: جذب‌ دارو پس‌ از تزريق‌عضلاني‌ سريع‌ و متابوليسم‌ دارو كبدي‌است‌. در حدود 25 درصد از يك‌ مقدارمصرف‌، به‌ متابوليت‌ فعال‌ تبديل‌ مي‌شود.نيمه‌ عمر دارو در حدود 4/5 ـ 2/5 ساعت‌ ونيمه‌ عمر متابوليت‌ آن‌ در حدود 6 ساعت‌است‌. زمان‌ لازم‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ اوج‌ اثر، ازراه‌ طريق‌ عضلاني‌ 60 ـ 15 دقيقه‌ و از راه‌وريدي‌ فوري‌ است‌. دفع‌ دارو از راه‌ كليه‌مي‌باشد و سرعت‌ دفع‌ متابوليت‌ آن‌ كندتراست‌.
موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو در مواردانسداد كامل‌ قلب‌، نارسايي‌ قلب‌، كمي‌فشارخون‌ و لوپوس‌ اريتماتوز سيستميك‌نبايد مصرف‌ شود.

تاییدشده توسط نسیبه شبرندی داروهای ژنریک

ابزارهای شخصی
گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار